O mnie

Autor projektu- Paweł Graczyk

lekarz rezydent ortopedii, od 12 lat wspinacz.